All for Joomla All for Webmasters

Sanacija aerobnih postrojenja

Klasični aerobni prečistači su investicijski i ekološki zahtjevni. U mogućnosti smo da primjenom preparata BIOCOMPLEX 400 poboljšamo efikasnost i ekonomsku isplativost rada klasičnih aerobnih prečistača.

Najčešći nedostaci klasičnih aerobnih prečistača:

  • Nizak stepen efikasnosti;
  • Prisustvo neprijatnih mirisa;
  • Problem aktivnog mulja i njegovo ekološko zbrinjavanje;
  • Priključenje većeg broja korisnika na sistem;
  • Visoki eksploatacijski troškovi.

Uklanjanje gore navedenih nedostataka vrši se dogradnjom opreme za doziranje preparata BIOCOMPLEX 400. Uređaji se osposobljavaju za efikasan rad sa redukovanom količinom aktivnog mulja, eliminacijom neprijatnih mirisa, povećanjem kapaciteta otpadne vode u obradi, kao i smanjenjem troškova eksploatacije.  

 

Preparati BIOCOMPLEX su proizvedeni izoliranjem i ekstrahovanjem smeđe morske alge. Sadrže netaknute poliuronske kiseline, oligosaharide, stabilizirane biološkim putem. Upotrebom se u okoliš ne uvodi nova invaziona vrsta.

Kompletan asortiman EKO-GEA proizvoda je sa organskim certifikatom Komisije Evropske Unije EEC 2381/94, EG 834/2007 i EG 899/2008, odnosi se na organsku proizvodnju, obilježavanje i kontrolu životinjske i ljudske ishrane.
Svi EKO GEA proizvodi se mogu prodavati i koristiti u eko-sistemima poljoprivrede u svim članicama Evropske Unije.

Dorada klasičnih aerobnih prečistača