All for Joomla All for Webmasters

Pitke vode

Doziranjem alginskog preparata BIOCOMPLEX W na lokalitetu vodozahvata / rezervoara pitke vode efikasno se razgrađuje organska supstanca, tretman se provodi bez upotrebe otrovnih supstanci flokulanata, koagulanata.

 

PREDNOSTI:

  • Eliminiše se prisustvo organskog mulja u instalaciji;
  • Omogućuje samočišćenje kompletne vodovodne instalacije;
  • Umanjuje se pojava amonijaka, vodik sulfida i filamentoznih bakterija u kanalizacijskim sistemima, septičkim jamama;
  • Posebno pogodno za manje sisteme, ruralna područja;
  • Jednostavno i jeftino ekološko tehnološko rješenje u odnosu na klasične sisteme.

 

Preparati BIOCOMPLEX su proizvedeni izoliranjem i ekstrahovanjem smeđe morske alge. Sadrže netaknute poliuronske kiseline, oligosaharide, stabilizirane biološkim putem. Upotrebom se u okoliš ne uvodi nova invaziona vrsta.

Kompletan asortiman EKO-GEA proizvoda je sa organskim certifikatom Komisije Evropske Unije EEC 2381/94, EG 834/2007 i EG 899/2008, odnosi se na organsku proizvodnju, obilježavanje i kontrolu životinjske i ljudske ishrane.
Svi EKO GEA proizvodi se mogu prodavati i koristiti u eko-sistemima poljoprivrede u svim članicama Evropske Unije.

Mulj vodozahvata

Princip tretmana pitke vode