All for Joomla All for Webmasters

Industrijsko-tehnološke vode

Industrija je veliki potrošač i zagađivač voda. Raznovrsnost i količina polutanata zahtijeva primjenu različitih specifičnih tehnoloških rješenja. Osnovni ekološki postulat je maksimalna recirkulacija, minimalni zahvat, minimalno ispuštanje u okoliš.

Industrijske vode su opterećene suspendovanim, koloidnim česticama, sulfatima, nitratima, fenolima, dramatičnim promjenama pH vrijednosti itd.

Do sada se najčešći način eliminacije polutanata provodio procesima, koji su uključivali podešavanje pH vrijednosti, obrada u taložnicima raznih oblika postupcima koagulacije, flokulacije, izdvajanja i cijeđenja mulja. Vrijeme obrade vode traje satima, oprema zauzima velike prostore. Ograničen je nivo redukcije polutanata, bez mogućnosti uklanjanja otopljenih.

Potpuno novo tehnološko rješenje koncentrator omogućuje efikasno odvajanje polutanata, uključujući sulfate, nitrate, fenole do nivoa koji se propisuju za ispuštanje u prirodne recipijente. Vrijeme obrade vode u koncentratoru je do 10 minuta. Posebno primjenjivo u rafinerijama, rudnicima, koksarama, proizvodnji celuloze i papira itd.

Alginski preparat BIOCOMPLEX W ili BIOCOMPLEX 400 je organska polimerna presvlaka, eliminiše postojeću koroziju na cjevnoj instalaciji, vrši pasivizaciju i zaštitu cijevne instalacije od daljnje korozije.

 

Preparati BIOCOMPLEX su proizvedeni izoliranjem i ekstrahovanjem smeđe morske alge. Sadrže netaknute poliuronske kiseline, oligosaharida, stabilizirane biološkim putem. Upotrebom se u okoliš ne uvodi nova invaziona vrsta.

Kompletan asortiman EKO-GEA proizvoda je sa organskim certifikatom Komisije Evropske Unije EEC 2381/94, EG 834/2007 i EG 899/2008, odnosi se na organsku proizvodnju, obilježavanje i kontrolu životinjske i ljudske ishrane.
Svi EKO GEA proizvodi se mogu prodavati i koristiti u eko-sistemima poljoprivrede u svim članicama Evropske Unije.