All for Joomla All for Webmasters

Remedijacija voda i tla

Problem remedijacije (liječenje) voda i tla je sve više prisutan, posebno na lokalitetima nekontrolisano ispuštene nafte i naftnih derivata, divljim komunalnim deponijama, odlagalištima šljake.

Razgradnja onečišćenja prirodnim putem je spor proces. Efikasnost je u funkciji kompleksnog rada mikroorganizama. Preparati BIOCOMPLEX W i BIOCOMPLEX 400 firme EKO-GEA su stimulatori mikrobiološkog rasta koji ubrzavaju i zaštićuju ovaj prirodni proces. Omogućuju naglo povećanje kapaciteta izmjena bioloških jona, fizičku barijeru mikroorganizama u vidu gela, jedinstvenu paletu organskih nutritijenata za mikrobe. Stvaraju se povoljni ekološki uslovi za gradnju palete robusne mikrobiološke populacije, koja je u mogućnosti da uspješnu sprovodi aktivnost u negostoljubivom kontaminiranom okolišu, obezbjeđujući uslove za biološki i ekološki efikasno liječenje. Mikrobi reduciraju ugljovodonike, teške metale, sumporna i azotna jedinjenja, patogene sadržaje i radionukleide.

Mada je naučna zajednica još uvijek daleko od mogućnosti da evidentira i definiše specifične kompleksne interakcije mikrobiološke zajednice, opšte je prihvaćena činjenica da raznolikost mikrobiološke zajednice igra važnu ulogu u jačanju potencijala uklanjanja onečišćenja iz okoliša. Kompletan proces se odvija na licu mjesta, in situ. Po okončanju remedijacije – liječenja postojeća mikrobiološka zajednica se vraća u početno stanje.

 

Preparati BIOCOMPLEX su proizvedeni izoliranjem i ekstrahovanjem smeđe morske alge. Sadrže netaknute poliuronske kiseline, oligosaharide, stabilizirane biološkim putem. Upotrebom se u okoliš ne uvodi nova invaziona vrsta.

Kompletan asortiman EKO-GEA proizvoda je sa organskim certifikatom Komisije Evropske Unije EEC 2381/94, EG 834/2007 i EG 899/2008, odnosi se na organsku proizvodnju, obilježavanje i kontrolu životinjske i ljudske ishrane.
Svi EKO GEA proizvodi se mogu prodavati i koristiti u eko-sistemima poljoprivrede u svim članicama Evropske Unije.

Depozit mješavine naftnih derivata
In-situ razgradnja u periodu od 6 sedmice