All for Joomla All for Webmasters

NOVOSTI

Pogodnosti anaerobne tehnologije tretmana otpadnih voda

Brojne su pogodnosti anaerobnog sistema tretmana otpadnih voda po EKO GEA tehnologiji. Tehnološko rješenje predstavlja unaprijeđeni modificirani septik u kojem se odvija ubrzani proces anaerobne razgradnje organskih sadržaja sa završnim filtriranjem u biološkom mediju. Ubrzanje anaerobnog procesa se obezbjeđuje doziranjem alginskog preparata BIOCOMPLEX 400, proizvođača EKO GEA iz Slovenije.

Koncentrator za uspješan i efikasan tretman otpadnih industijskih voda

Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini se uveliko zasniva na uglju. Naši ugljenokopi sa postojećom tehnologijom eksploatacije, separacije i pranja uglja su veliki zagađivači vodotokova. Sve donedavno su se za tretman otpadnih jamskih voda i voda nastalih obradom i pranjem uglja koristili taložni bazeni koji su tek djelomično uspjevali da eliminišu brojne polutante

Jednostavno, brzo i jeftino rješenje tretmana pitke vode

Tretman pitke vode je jedan od velikih problema sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Klasična oprema za kondicioniranje pitke vode je skupa, hemikalije koje se koriste za obradu vode su toksične i svojim najvećim dijelom se uklanjaju zajedno sa muljem koji se i taloži i filtrira. Agencije za vodu sa razlogom traže da operateri...

Anaerobni biološki prečistači za tretman sanitarno fekalne otpadne vode

Firma IBIS je prepoznala ekonomski i ekološki potencijal anaerobne biološke obrade otpadnih voda. Ova tehnologija se sve donedavno koristila tek kao ispomoć aerobne obrade otpadnih voda visokog nivoa opterećenja u cilju smanjenja produkcije aktivnog mulja, kao i problema daljnjeg zbrinjavanja mulja sa svim negativnim posljedicama koje aktivni mulj ima na okoliš. Tehnološko rješenje koje koristimo...