All for Joomla All for Webmasters

Anaerobni biološki prečistači za tretman sanitarno fekalne otpadne vode

Firma IBIS je prepoznala ekonomski i ekološki potencijal anaerobne biološke obrade otpadnih voda. Ova tehnologija se sve donedavno koristila tek kao ispomoć aerobne obrade otpadnih voda visokog nivoa opterećenja u cilju smanjenja produkcije aktivnog mulja, kao i problema daljnjeg zbrinjavanja mulja sa svim negativnim posljedicama koje aktivni mulj ima na okoliš.

Tehnološko rješenje koje koristimo je prepoznato od brojnih korisnika, koji sve više insistiraju na projektovanju upravo anaerobnih prečistača.

Ove 2018 godine s proljeća se očekuje početak gradnje anaerobnog komunalnog prečistača u općini Strebrenik, koja je među prvima prepoznala vrijednosti tehnološkog rješenja. Tehničko rješenje omogućuje da se znatan dio radova, više od 80% realizuje od strane domaćih firmi i na taj način aktiviraju domaći potencijali u rješavanju ove problematike.