All for Joomla All for Webmasters

Projekti

Anaerobni biološki prečistači za tretman sanitarno fekalne otpadne vode

Firma IBIS je prepoznala ekonomski i ekološki potencijal anaerobne biološke obrade otpadnih voda. Ova tehnologija se sve donedavno koristila tek kao ispomoć aerobne obrade otpadnih voda visokog nivoa opterećenja u cilju smanjenja produkcije aktivnog mulja, kao i problema daljnjeg zbrinjavanja mulja sa svim negativnim posljedicama...

Koncentrator za uspješan i efikasan tretman otpadnih industijskih voda

Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini se uveliko zasniva na uglju. Naši ugljenokopi sa postojećom tehnologijom eksploatacije, separacije i pranja uglja su veliki zagađivači vodotokova. Sve donedavno su se za tretman otpadnih jamskih voda i voda nastalih obradom i pranjem uglja koristili taložni bazeni...

Jednostavno, brzo i jeftino rješenje tretmana pitke vode

Tretman pitke vode je jedan od velikih problema sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Klasična oprema za kondicioniranje pitke vode je skupa, hemikalije koje se koriste za obradu vode su toksične i svojim najvećim dijelom se uklanjaju zajedno sa muljem koji se i taloži...