All for Joomla All for Webmasters

TRETMAN
VODA I TLA

POLJOPRIVREDA,
STOČARSTVO I PČELARSTVO

INDUSTRIJA
I FARMACIJA

BIOPLINARE

ENERGIJA, EKOLOGIJA
I ZDRAVLJE

 

PROIZVODI

PROJEKTI

Anaerobni biološki prečistači za tretman sanitarno fekalne otpadne vode

Firma IBIS je prepoznala ekonomski i ekološki potencijal anaerobne biološke obrade otpadnih voda. Ova tehnologija se sve donedavno koristila tek kao ispomoć aerobne obrade otpadnih voda visokog nivoa opterećenja u cilju smanjenja produkcije aktivnog mulja, kao i problema daljnjeg zbrinjavanja mulja sa svim negativnim posljedicama koje aktivni mulj ima na okoliš.

Koncentrator za uspješan i efikasan tretman otpadnih industijskih voda

Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini se uveliko zasniva na uglju. Naši ugljenokopi sa postojećom tehnologijom eksploatacije, separacije i pranja uglja su veliki zagađivači vodotokova. Sve donedavno su se za tretman otpadnih jamskih voda i voda nastalih obradom i pranjem uglja koristili taložni bazeni koji su tek djelomično uspjevali da eliminišu brojne polutante

Jednostavno, brzo i jeftino rješenje tretmana pitke vode

Tretman pitke vode je jedan od velikih problema sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Klasična oprema za kondicioniranje pitke vode je skupa, hemikalije koje se koriste za obradu vode su toksične i svojim najvećim dijelom se uklanjaju zajedno sa muljem koji se i taloži i filtrira. Agencije za vodu sa razlogom traže da operateri...