All for Joomla All for Webmasters

Bioplinare

Napredni EKO-GEA proces anaerobne digestije i proizvodnje biogasa.

Tri tehnološka rješenja omogućuju efikasno vođene procesa anaerobne digestije:

 

Predtretman

Mehaničkim predtretmanom organski sadržaj se mikronizira. Omogućuje se emulzifikacija, hidrolizacija i disperzija nutritijenata za lakšu obradu mikrobima.

 

Biocomplex – idealan prebiotik.

Omogućuje formiranje velike kolonije anaerobno mikrobiološke populacije.

Alginski preparat BIOCOMPLEX omogućuje:

  • Jonsku izmjenu – temelj anaerobne digestije, unikatno rješenje, omogućuje trenutnu redukciju vodik sulfida i amonijaka kao i visoku raspoloživost slobodnih jona.
  • Idealan je nutritijent za mikrobe – oligosaharidi i kompletna paleta elemenata u tragovima za podržavanje rasta populacije mikrobioloških „radnika“.
  • Fizičku zaštitu raspršenih nutritijena u digestoru, daljnje podržavanje prirasta mikrobiološke populacije, kreiranje ogromnog broja malih, zdravih kolonija i eliminaciju pojave toksičnih metabolitičkih kolonija.

 

Biološki medij:

Sklonište za mikrobe u fiksnom filmu, sistem je samočisteći; bez dopune ili zamjene bio medija.

Uporedni pogled na EKO-GEA digestor u odnosu na klasični digestor

PREDNOSTI:

  • Fleksibilnost. Mogućnost kompletnog digestiranja – maksimalna proizvodnja bioplina ili prekid procesa za dobivanje visoko kvalitetnog NPK đubriva za poljoprivredne usjeve.
  • Brzina reakcije. 12-dnevnim mezofilnim procesom ili 8-dnevnim termofilnim procesom sistem drastično skraćuje vrijeme rada. To znači manja oprema, niži investicijski troškovi.
  • Više energije. Biogas sa više od 80% metana. Više metana = veći profit!
  • Bez organskog digestata. Digestiranje kompletnog organskog sadržaja do mineralizacije u vidu sitnog pijeska, koji ne zahtijeva daljnji tretman.
  • Organska sirovina. Rad sa svim vrstama organskog otpada – đubriva peradi ili kanalizacijski mulj.
  • Čista voda. Ispust iz procesa je siva voda, elimisan je organski sadržaj – za irigaciju ili ispuštanje u prirodni recipijent. 
  • Redukcija H2S i amonijaka. Kapacitet biološke jono izmjene obezbjeđuje trenutnu redukciju.

 

Preparati BIOCOMPLEX  su proizvedeni izoliranjem i ekstrahovanjem smeđe morske alge. Sadrže netaknute poliuronske kiseline, oligosaharide, stabilizirane biološkim putem. Upotrebom se u okoliš ne uvodi nova invaziona vrsta.

Kompletan asortiman EKO-GEA proizvoda je sa organskim certifikatom Komisije Evropske Unije EEC 2381/94, EG 834/2007 i EG 899/2008, odnosi se na organsku proizvodnju, obilježavanje i kontrolu životinjske i ljudske ishrane.
Svi EKO GEA proizvodi se mogu prodavati i koristiti u eko-sistemima poljoprivrede u svim članicama Evropske Unije.